Duurzaamheid in Wonen, Welzijn en Zorg door informeren, stimuleren, kennisdelen en verbinden

Woensdag 22 februari j.l. vond een bijeenkomst rond duurzaamheid plaats in Zuidwester Brasserie DOK16 op Hernesseroord in Middelharnis. Ruim 30 belangstellenden uit de maatschappelijke branches wonen, welzijn en zorg hebben elkaar geïnformeerd en geïnspireerd over inspanningen op het gebied van duurzaamheid in de regio. Niet alleen energiegebruik maar ook hergebruik van afval, vervoer, voeding en vastgoedbeheer werden besproken. De bijeenkomst vond plaats op initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee, DCMR Milieudienst Rijnmond en Vereniging Regionaal Zorgoverleg G-O. De bijeenkomst liet zien dat duurzaamheid erg leeft onder de organisaties op het eiland, er zijn al de nodige stappen gezet, en er is bereidheid tot verdere samenwerking.

201703 afb Deelnemers Duurzaamheidsbijeenkomst

Gelegenheidsvoorzitter Jan Trompper (REZO) schetste de inzet van de bijeenkomst: wat kunnen maatschappelijke organisaties van elkaar leren wanneer het gaat om duurzaamheid. Kunnen we elkaar verder helpen om milieudoelen te bereiken?
Leontine van der Meer (DCMR) vertelde over de landelijke Green Deal voor de Zorg en over kansen om op Goeree-Overflakkee met gezamenlijke inspanningen de bedrijfsvoering te verduurzamen en te werken aan een gezonde toekomstbestendige leefomgeving. Vanuit de samenleving, financiers en overheden worden ook hogere eisen gesteld. De netwerkvereniging REZO biedt een goede mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen.
Manel van der Sleen (Gemeente G-O) liet zien dat duurzame ontwikkeling veel raakvlakken heeft met wonen, zorg en welzijn. In de VN zijn de milleniumdoelen voor duurzaamheid geformuleerd rond 17 thema’s; van armoede, voedselzekerheid, gezondheid en energie tot en met huisvesting, veiligheid en samenwerking. Energie is een belangrijke speerpunt…maar er is meer! In samenwerking met burgers en maatschappelijke organisaties wil de gemeente werken aan een groen, sociaal en innovatief eiland om trots op te zijn!
Annebet Houtsmuller (Zuidwester) begroette het gezelschap in de brasserie DOK16, een volwaardige brasserie die wordt gerund met hulp van cliënten van Zuidwester. Duurzaamheid is een belangrijk thema bij het ontwerp en de inrichting van de nieuwe gebouwen, waarbij het gebruik aangepast kan worden aan veranderende behoeften. Maar ook in de keuken geldt: wat je dichtbij kunt halen of zelf kweken is lekker!
Peter Jiscoot (Gemiva-SVG) vertelde vanuit zijn organisatie, die zich inzet voor ondersteuning, dagbesteding en huisvesting van mensen met een beperking, over dilemma’s: Zonnepanelen of ultra-zuinige tl-verlichting. Hoe zijn reacties op een vleesloze dag, die uit oogpunt van duurzaamheid goed zou zijn. En welke slimme oplossingen zijn er om het aantal reiskilometers te beperken?
Krijn Ratsma (Energieke Regio) vertelde over zijn eigen ervaringen met duurzame ontwikkeling. Zijn energieneutrale kantoorpand inspireerde tot een landelijke aanpak om met een duurzaamheidsscan energielekken op te sporen en in mogelijkheden voor slimme energie in kaart te brengen.
Joost van Welsenis (Kringloopcentrum Goed voor Goed) gaf een heel andere kijk op afval. Hergebruik is zijn motto. Letterlijk wanneer het gaat om goede kleding of meubilair. Maar ook om het sorteren van restmaterialen die een nieuwe bestemming krijgen. En waarom is er geen eilandelijk meldpunt waar organisaties hun vraag en aanbod van waardevolle gebruiksmiddelen uitwisselen?
CuraMare is een veelzijdige zorgorganisatie. Cees Blokland gaf een toelichting op verschillende aspecten van het duurzaamheidsbeleid: efficiënte warmwatervoorziening en verwarming, effectieve verlichting binnen én buiten op de parkeerplaats. En steeds op zoek naar mogelijkheden om gebouwen op duurzame wijze te beheren. Diederik van Putten vertelde over de resultaten van minutieus onderzoek naar de voedselverspilling in de voedselketen in een maandelijkse ‘meetweek’, met aandacht voor portionering, afdelingsregie, inkoop en keukenprocessen. Duurzaam is ook (kosten)efficiënt.
Kees van Dam besloot de serie ‘flitspresentaties’ en gaf een beeld van de inspanningen die Woongoed Goeree-Overflakkee doet op duurzaamheid met als doel vermindering van het gebruik van fossiele energie en het verminderen van woon/energielasten. Zonnepanelen, isolatie en energieneutraal wonen; daar wordt hard aan gewerkt door de woningbouwcorporaties.
Onder leiding van de inleiders werd vervolgens aan vijf thematafels verder gesproken. De uitkomsten werden genoteerd als mogelijke bijdrage aan een eilandelijke green deal of duurzaamheidspact, mogelijk onder de vleugels van het Pact 2.0. In de komende maanden worden ideeën uitgewerkt.
De aanwezige wethouders de Jong en van der Vlugt spraken waarderend over de bijeenkomst. En riepen op tot voortgezette inspanningen om van Goeree-Overflakkee een groen, zelfvoorzienend en innovatief eiland te maken. De bijeenkomst werd afgesloten met een lunchbuffet waarin DOK16 vooral ingrediënten van dichtbij had verwerkt, met onder andere een smakelijk ragoutbroodje met op koffiedik gekweekte champignons. Tijdens de lunch werd informeel verder gepraat.
Dit bericht is ok te lezen op www.rezo-goeree-overflakkee.nl en daar vind je ook de tafelverslagen.
Deelnemers en belangstellenden voor duurzaamheid in wonen, welzijn en zorg op Goeree-Overflakkee worden uitgenodigd om te reageren op de verslagen. De organisatie wil graag helpen met het bijeen brengen van concrete ideeën en initiatieven.
(Verslag JT 18 maart 2017)

Landelijke netwerkmiddag Green Deal Zorg 10 april
22 februari hebben we met elkaar benut om met elkaar te verkennen of en hoe we op het eiland samen met verduurzaming stappen willen zetten. Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij de landelijke Green Deal Zorg. Alle organisaties die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen zijn van harte uitgenodigd om ook bij dit landelijke initiatief aan te sluiten en de kennis en ervaring die gedeeld wordt binnen dit netwerk binnen de eigen organisatie in te zetten. Op 10 april wordt de eerste landelijke netwerkmiddag georganiseerd (in Utrecht). Mocht u geïnteresseerd zijn om (parallel aan de mogelijkheden die er op het eiland zijn om met elkaar aan de slag te gaan), ook landelijk uw duurzaamheidsambitie kenbaar willen maken door de ondertekening van de landelijke Green Deal Zorg, dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoonnummer 010 246 8163.

banner VSB Fonds

Back to Top