‘Nader tot U’
Een foto-expositie van Hans Groenendijk in de Remonstrantse kerk aan de Voorstraat 35 te Sommelsdijk van 11 november t/m 19 december 2018. Nader tot U’ is de titel van deze expositie van Hans Groenendijk over de voeten van de gekruisigde Jezus Christus. Ongeveer 25 jaar geleden is hij er mee begonnen en hij heeft er nu een conceptueel project van gemaakt. De foto’s, voornamelijk gemaakt tijdens vakanties in Europa, zijn genomen in kerken, musea, in het buitengebied en op kerkhoven in dorpen en steden. Het zijn foto’s van details van schilderijen, beelden, kunstuitingen, gebruiksvoorwerpen, grafmonumenten, enz.. De dragende materialen van de kunstenaars zijn linnen, steen, metaal en stoffen. Deze variatie geeft de serie een spanningsveld. Jezus aan het kruis is een intense weergave van groot leed, dat leed heeft hij nog intenser willen weergeven met een kleiner en eenvoudiger beeld. Hans tekent en schildert vanaf zijn kindertijd en is op 23 jarige leeftijd lid geworden van De Rarekiek waar hij enkele jaren lid van was. 

20181106 afb expo Groenendijk

In zijn werkzame leven bleef zijn interesse voor kunst helaas beperkt tot museum bezoek. Veertien jaar geleden ging hij met pensioen en de jaren tot nu toe vulde hij in met cursussen in schilderen, fotograferen en kunstgeschiedenis op De Vrije Academie Amsterdam. Ongeveer 10 jaar terug kwam hij weer op het oude nest: De Rarekiek. De opening is op zondag 11 november om 16:00 uur, wees welkom. U bent van harte welkom bij deze expositie na de kerkdienst op zondag (vanaf 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur), op verzoek (even aanbellen bij de fam. Schrier die boven de kerk woont) en elke woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur.